Razem dla bezpieczeństwa

Starostwo Powiatowe w Prudniku od 2016r realizuje  w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Prudniku oraz Komendą Powiatową PSP w Prudniku projekt RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego, który znalazł się na liście trzech projektów zarekomendowanych z naszego województwa do postępowania konkursowego na szczeblu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wymieńmy kolejne działania, których uczestnikami byli uczniowie ZSR od początku trwania I etapu projektu

 • bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych i szkoleń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (szkolenia z samoobrony dla dziewcząt i uczniów klas mundurowych, zajęcia w zakresie strzelectwa obronno-sportowego, zajęcia sportowe, artystyczne, naukowe),
 • konkurs dla uczniów na spot filmowy „Moda na życie bez uzależnień”,
 • szkolenia profilaktyczno-edukacyjne przeprowadzone przez funkcjonariuszy KPP w Prudniku w zakresie odpowiedzialności karnej nieletnich, uzależnień od środków psychoaktywnych, cyberprzemocy i cyberprzestrzeni, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zasad postępowania na terenie placówki oświatowej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej (np. ataku terrorystycznego), problemu przemocy w rodzinie z punktu widzenia młodzieży,
 • konferencja metodyczna „ Razem bezpieczniej – przeciwdziałanie patologiom społecznym”,
 • konferencja dla seniorów „NIE-Bezpieczna jesień życia

W II etapie projektu uczniowie:

 • we wrześniu 2017 r. uczniowie klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku uczestniczyli w zajęciach wyszkolenia strzeleckiego podstawowego sportowo-obronnego na strzelnicy w Ścinawie Małej.
 • we wrześniu 2017 funkcjonariusz z Sekcji do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przeprowadził szkolenie dla ok. 150 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Prudnickiego pod hasłem „Cyberbezpieczny uczeń”.
 • w listopadzie 2017 w okolicy Niemysłowic nagrywano sceny do filmu instruktażowego pn. „Zabezpieczenie działań służb i straży podczas wypadku drogowego” z udziałem naszych uczniów
 • W dniu 8 listopada 2017 r. odbyły się warsztaty na temat „Ryzykowne zachowania seksualne pod wpływem używek – dlaczego narkotyki = seks?” dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku, przeprowadzone przez psychologa klinicznego Aleksandrę Żyłkowską z Instytutu Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach
 • W dniach 17-19.11.2017 r. grupa wolontariuszy z „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku w składzie: Weronika Ławicka (ZSR w Prudniku), Seweryn Zapała (ZSR w Prudniku), Gabriela Świtalska (ZSO Nr 1 w Prudniku), Filip Stoklossa (ZS w Głogówku) pod opieką pedagoga Marzanny Zawadzkiej-Ciępki gościła w Warszawie. Celem pobytu był udział w Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Godność człowieka, a niepełnosprawność”, zorganizowanej przez Fundację „Świat na TAK” w Warszawie z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Wolontariatu.
 • Dnia 28 listopada br. w sali gimnastycznej II LO im. Stefanii Sempołowskiej w Prudniku odbyły się po raz trzeci ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT, zorganizowane przez PaTPORT Zespołu Szkół Rolniczych
 • Uczniowie klas mundurowych II LO w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku uczestniczyli w zajęciach z terenoznawstwa i topografii terenu, pod opieką majora Krzysztofa Kopczyńskiego i nauczyciela Tadeusza Stacha. Odbywały się one na terenie Dębowca oraz Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”. Ich celem było zagospodarowanie uczniom czasu wolnego, przyswajanie wiedzy i nabywanie umiejętności potrzebnych w klasach mundurowych tzn. posługiwania się mapą, kompasem oraz określaniem azymutu i wykorzystania go w czasie marszu
 • pozalekcyjne zajęciach wyszkolenia wojskowego, które wzbogaciły wiedzę i umiejętności z musztry wojskowej, elementów taktyki, a także musztry paradnej.
 • montaż monitoringu szkolnego
 • Podczas wizyty uczniów klas mundurowych II LO w Prudniku w Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku funkcjonariusze Ogniwa Ruchu Drogowego przedstawili zasady prawidłowego zachowania świadków zdarzenia drogowego oraz właściwego zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego przez odpowiednie służby z wykorzystaniem walizkowego zestawu Zapora oraz flar ostrzegawczych diodowych. Zaprezentowali uczniom film instruktażowy pn. „Zabezpieczenie działań służb i straży podczas wypadku drogowego”

Aktualnie trwa III etap projektu. Nasi uczniowie już w nim aktywnie uczestniczą.

 • W dniu 30 października 2018 r. uczniowie klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku uczestniczyli w zajęciach wyszkolenia strzeleckiego podstawowego sportowo-obronnego na strzelnicy w Ścinawie Małej. W ramach zajęć uczyli się kompleksowej obsługi broni i przyjmowania postaw strzeleckich w sytuacji statycznej i dynamicznej oraz zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy.Uczniowie strzelali z broni palnej, będącej na wyposażeniu Policji, Wojska Polskiego, oddziałów specjalnych i antyterrorystycznych oraz innych służb mundurowych (tj. bojowej długiej – karabinków AK oraz krótkiej – pistolet Glock i Walther P99), a także broni pneumatycznej. Był to kolejny krok przygotowujący uczniów do pracy w tychże służbach. Szkolenie prowadzone było przez kadrę instruktorów strzelectwa sportowego: Artura Buczka oraz Krystiana Trentkiewicza. Szersza relacja wyżej.
 • Uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w szkoleniu w zakresie negocjacji policyjnych i kryzysowych, prowadzonym przez Pana Marka Brożka, oficera i negocjatora policyjnego w stanie spoczynku z wieloletnim doświadczeniem.